top of page
Job interview

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Günümüzde yöneticiler, hızlı tempolu ve öngörülemez iş dünyasına uyum sağlamak için çabalarken kendilerini büyük bir baskı altında buluyorlar. Özellikle kariyer geçişlerinde ve yeni rollere uyum sürecinde artan sorumluluklarla ortaya çıkan bu baskı, psikolojik ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor, ilişkileri zorlayabiliyor ve kariyer başarılarını engelleyebiliyor.

Bir yönetici liderlik koçu olarak rolüm, yöneticileri bu zorlukları aşmaları için güçlendirmek ve onların başarılı olmalarını sağlamak. Liderlik rollerinde başarılar elde etmelerini sağlamak üzere, belirsizlik, muğlaklık ve karmaşıklığın yüksek olduğu Teknoloji sektöründeki pek çok yöneticiye destek oldum ve en çok zorluk çekilen dört temel alan olduğunu gözlemledim:

 • Kendilerini ve başkalarını motive etmek.

 • Etkili delegasyon yapmak.

 • Paydaş ilişkilerini yönetmek.

 • İş-yaşam dengesini kurmak.

Her yöneticinin kendine özgü koşullarına göre uyarladığım otantik bir koçluk yaklaşımıyla, onların bu zorlukların üstesinden gelmelerine ve daha yüksek başarı seviyelerine ulaşmalarına aşağıdaki koçluk programları ile destek oluyorum:

Bireysel Yönetici Koçluğu Programlarımızın temel özellikleri şunları içerir:

 • Kişiselleştirilmiş Koçluk Yolculuğu: Her koçluk yolculuğu, koçluk alan kişinin özel ihtiyaçlarına, zorluklarına ve isteklerine göre şekillendirilir. Benzersiz liderlik geliştirme alanlarını ele alan bir yol haritası oluşturmak için birlikte çalışırız.

 • Kendini Düşünme ve Farkındalık: İçe dönük egzersizler ve düşündürücü tartışmalar yoluyla, koçluk alan güçlü yönleri, değerleri ve liderlik tarzları hakkında daha derin bir anlayış kazanır. Bu artan kişisel farkındalık, gelişim için bir temel oluşturur ve karar verme süreçlerine rehberlik eder.

 • Beceri Geliştirme: Günümüzün dinamik iş ortamında başarı için kritik olan temel liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanırız. İletişim, stratejik düşünme, duygusal zeka veya değişim yönetimi olsun, bu yetkinlikleri iyileştirmek ve güçlendirmek için birlikte çalışırız.

 • Sistem Düşüncesi: Liderlerin karmaşık bir ilişkiler ve sistemler ağı içinde faaliyet gösterdiğini kabul ederek, liderliklerinin organizasyon kültürü, ekipler, paydaşlar ve dış faktörlerden nasıl etkilendiğini keşfederiz. Bu dinamikleri anlayarak, çeşitli bağlamlarda etkili bir şekilde liderlik etmek için daha donanımlı olurlar.

 • Eylem Odaklı Yaklaşım: Koçluk seanslarımız teorik tartışmaların ötesine geçer. Koçluk alan, yeni keşfedilen içgörüleri ve becerileri doğrudan günlük işlerine uygulamaya teşvik edilir. Pratik alıştırmalar ve gerçek dünyada karşılaştıkları zorluklar üzerinden deneyimleyerek, öğrenmeyi eyleme dönüştürür ve somut ilerlemeler gerçekleştirir.

 • Gizlilik ve Güvenilir Ortaklık: Koçluk ilişkimiz güven, gizlilik ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Koçluk alan, gelişimine ve başarılarına tamamen odaklı olduğumu bilerek, güvenli bir alanda düşüncelerini, endişelerini ve özlemlerini özgürce paylaşabilir.

“Toplum ve kurumlar üzerinde önemli bir etkiniz olmasını istiyorsanız, yapacağınız en akıllıca yatırım olabileceğiniz en iyi lider olmayı öğrenmektir. Ancak, öncelikle her birimizin içinde bir lider yaşadığına da inanmanız gerekir. Liderlik yapmayı öğrenmek, neye önem ve değer verdiğinizi keşfetmekle ilgilidir. Size neyin ilham verdiği ile ilgilidir. Size neyin güç verdiği ile ilgilidir. Sizi neyin cesaretlendirdiği ile ilgilidir. Kendinizle ilgili bu hususları keşfettiğiniz zaman, başkalarında da bu özellikleri ortaya çıkarmayı yönetmek için ne gerektiğini bileceksiniz.”

-"Liderlik Mücadelesi" kitabından, James M. Kouzes and Barry Z. Posner

Koçluk yolculuğumuzda, aşağıdaki sonuçları elde etmeyi bekleyebilirsiniz:

 • İçsel motivasyon ve ivme kazanmak.

 • İş yerinde yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak.

 • İlişkiler kurma ve yönetmede başarılı olmak.

 • Organizasyon içindeki etkinizi arttırmak.

 • Stresi azaltmak ve daha fazla iş-yaşam dengesi sağlamak.

 • Kendinize olan güveninizi ve kendinize olan inancınızı artırmak.

Senior Businesswoman

Liderlikte Ustalık

Liderlikte Ustalık Koçluk Programı, teknoloji endüstrisindeki üst düzey yöneticileri, liderlik yetkinliklerini üst seviyeye taşımaları ve rollerinde başarılı olmaları için güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. 6 ila 12 ay süren bu programın kapsamını, kişinin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturuyoruz. Vizyon belirleme ve paylaşma, stratejik düşünme, ekip kurma, organize etme, etkin görevlendirme, çalışan bağlılığı oluşturma, uyarlanabilir liderlik stilleri, paydaş yönetimi, yetenek geliştirme ve öğrenen organizasyon kültürünü teşvik etme gibi temel konulara odaklanıyoruz.

mng level
upper level mng

Liderliğe Geçiş

Liderliğe Geçiş Koçluk Programı, teknik yöneticilerin liderlik potansiyellerini açığa çıkararak, yöneticilik pozisyonlarıyla birlikte gelen liderlik konularında başarılı olmalarını desteklemek için tasarlanmıştır. 6 ila 12 ay süren bu programın kapsamını, kişinin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturuyoruz. Temel olarak, hedef belirleme, yetki verme, etkili iletişim, aktif dinleme, fikirleri ikna edici bir şekilde iletme, geri bildirimde bulunma, performans görüşmeleri yapma, kendini ve takımını motive etme, çatışma yönetimi, stres yönetimi ve ilişki yönetimi gibi konularda çalışıyoruz.

Team Working in the System Room
Businessman Thinking
Businessman Thinking

CEO Yönetici Koçluğu

CEO’lar, yüksek rekabet ortamında, organizasyonel başarıyı artırmaya yönelik sürekli baskı altında ve zorlu kararlar almaları gerektiren koşullarda çalışıyorlar. Zirvede yalnız oldukları, zorlu bir yolculuk bu. Yönetici koçluğu hizmetlerim burada devreye giriyor ve stratejik karar vermekten, ekipleri yönetmeye, yeniliği desteklemekten, büyümeyi ve değişimi yönlendirmeye kadar bir çok konuda güvenle, liderlik etmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

mng gundem
the-forbetter-institute-top-10-coaches-l
bottom of page