Business Colleagues

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Birlikte çalıştığım yöneticiler, onları koçluğa getiren sorunlar ve zorluklar için tipik olarak şunları söylüyorlar:

 • “Yoğun iş temposu içinde ilişkilerimi yönetmekte zorluklar yaşıyorum.”

 • “Yöneticimle ilişkilerimde problemler yaşıyorum.”

 • “Kendimi ve ekibimi motive etmekte zorlanıyorum.”

 • “Operasyonel işlere boğulup, işimi geliştirmeye ve büyütmeye zaman ayıramıyorum.”

 • “Sorumluluklarımı devrederek, delegasyon yapmakta zorluklar yaşıyorum.”

 • “İş ve özel yaşamımdaki sorumluluklarım arasında sıkışmış hissediyorum. Kendim için zaman ayıramıyorum.”

 • “Hedefime doğru ilerleyemiyorum. Planlarıma uyamıyorum.”

 • “İşte başarılarımı yeterince gösteremediğimi ve bu yüzden değerimin anlaşılmadığını düşünüyorum.”

 • “Yöneticilik pozisyonunda bir üst seviyeye geçmeyi istiyorum ancak beklediğim terfi gerçekleşmiyor.”

Özellikle, sorumlulukların arttığı yeni role adapte olma sürecini içeren kariyer geçişleri, yöneticinin kariyerindeki en zorlayıcı olaylar olarak biliniyor. Bu aşamalarda, yukarıda örnekleri verilen sorunlarla başa çıkmak; aşırı stres yaratıyor, psikolojik ve fiziksel sağlığı etkiliyor ve dolayısıyla yöneticinin ilişkilerini ve kariyer başarısını da olumsuz yönde etkiliyor.

Bu nedenle, sağlık, zindelik ve ilişkiler dahil olmak üzere bir dizi faktörü göz önüne alan bütünsel bir yaklaşım uyguladığım aşağıdaki koçluk programlarıyla yöneticilere destek olarak, kariyer yaşamındaki zorlukları, liderlik potansiyellerini açığa çıkararak gelişme ve ilerleme fırsatına çevirmelerini sağlıyorum.

“Toplum ve kurumlar üzerinde önemli bir etkiniz olmasını istiyorsanız, yapacağınız en akıllıca yatırım olabileceğiniz en iyi lider olmayı öğrenmektir. Ancak, öncelikle her birimizin içinde bir lider yaşadığına da inanmanız gerekir. Liderlik yapmayı öğrenmek, neye önem ve değer verdiğinizi keşfetmekle ilgilidir. Size neyin ilham verdiği ile ilgilidir. Size neyin güç verdiği ile ilgilidir. Sizi neyin cesaretlendirdiği ile ilgilidir. Kendinizle ilgili bu hususları keşfettiğiniz zaman, başkalarında da bu özellikleri ortaya çıkarmayı yönetmek için ne gerektiğini bileceksiniz.”

-"Liderlik Mücadelesi" kitabından, James M. Kouzes and Barry Z. Posner

Çalışmamızdan ne sonuçlar elde edebilirsiniz?

 • Vizyonunuzu gerçekleştirmek için içsel motivasyon ve ivme kazanma.

 • İşte yaratıclığınızın ve üretkenliğinizin artması.

 • İlişkiler kurma ve yönetmede başarı.

 • Organizasyondaki etkinizin artması.

 • Stresinizin azalması.

 • Öz-güven artışı.

 • Kariyer başarısı.

 • Yaşamdan daha fazla doyum alma.

Senior Businesswoman

"Üst Yönetime Geçiş" Programı

Bu program, üst düzey yönetici pozisyonunun getirdiği yeni sorumluluklar ve zorluklarla baş edebilmeniz için yeni liderlik becerilerini geliştirmenizi ve organizasyondaki liderlik etkinizi artırmanızı sağlar. Programdan, terfiye hazırlanmak için de faydalanabilirsiniz.

Hedefleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlayacağımız program 4 ila12 ay sürer. Program içeriğini, üst düzey yönetici pozisyonunda başarılı olmanızı sağlayacak olan davranış ve becerileri geliştirmeniz için aşağıdaki konulardan belirleriz.

 • Vizyon koyma ve paylaşma, ilham verme

 • Yetkilendirme (etkili delegasyon) ve geliştirme.

 • Farklı liderlik stillerini kullanabilme.

 • İlişki ağı geliştirme ve işbirlikleri oluşturma.

 • Stratejik düşünme.

 • Kadro oluşturma ve organize etme.

 • Çalışan bağlılığı oluşturma.

 
 

"Yönetime Geçiş" Programı

Bu program, yönetici pozisyonunun getirdiği yeni sorumluluklar ve zorluklarla başedebilmenizi sağlamak üzere liderlik potansiyelinizi açığa çıkarmanızı sağlar. Hedefleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlayacağımız program 6 ila12 ay sürer. Program içeriğini, yönetici pozisyonunda başarılı olmanızı sağlayacak olan davranış ve becerileri geliştirmeniz için aşağıdaki konulardan belirleriz.

 • Hedef koyma

 • Delege etme

 • Etkili İletişim, aktif dinleme

 • İkna etme

 • Etkili geri bildirim verme

 • Etkili performans görüşmeleri yapma

 • Çatışma yönetimi/çözümü

 • Stress yönetimi 

 • İlişki yönetimi

 • Kendini ve ekibini motive etme

Team Working in the System Room

Yöneticinin Gündemine Yönelik Koçluk

Gündeminizdeki mesleki, kişisel veya işle ilgili konuları, zor ve karmaşık sorunları çözebilmeniz ve zorlu zamanlarda (organizasyonel değişimler, kurumsal büyüme, yeni sorumluluklar vb.) en iyi kararları alabilmeniz için koçluk yoluyla size destek veririm.  Yoğun iş temposu içerisinde yönetmek durumunda olduğunuz çok sayıdaki ilişkilerinizde başarılarınızın artmasını sağlamaya odaklanırım.

İş yaşamınızdaki ilişkileriniz ve günlük aktivitelere ilişkin değerlendirmeler yapmanızı, kör noktalarınızı fark ederek, engelleri aşmada yeni yolları görmenizi ve hedeflerinize yönelik daha etkili sonuçlar elde etmenizi desteklerim.

 

PAYLAŞIM İÇİN