Business Colleagues

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Bu koçluk hizmetinin temel amacı; yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmesini sağlamak, zorlu zamanlardaki (organizasyonel değişimler, kurumsal büyüme, yeni sorumluluklar vb.) karar mekanizmalarına destek olmak ve yoğun iş temposu içerisinde yönetmek durumunda oldukları çok sayıdaki ilişkilerinde başarılarının artmasını sağlamaktır.

Bu koçluk hizmeti ile yöneticinin iş yaşamındaki engeller, ilişkiler, günlük aktivitelere ilişkin değerlendirmeler yapmasını, farkındalıklarının artmasını, potansiyelini ortaya koymasını, liderlik becerilerini geliştirmesini ve belirlenmiş hedeflere yönelik daha etkili sonuçlar elde etmesini desteklerim. Sağlık, zindelik ve ilişkiler dahil olmak üzere bir dizi faktörün yönetici performansını etkilediğini bilerek, bütünsel bir yaklaşım izlerim.

Bu koçluk hizmetinden aşağıdaki durumlarda faydanmak isteyebilirsiniz:

 • Yönetici olarak performansınızı geliştirmek istiyorsunuz.

 • Ekibinizi veya çalışanlarınızı yönetmekte zorluk yaşıyorsunuz.

 • Etkili bir şekilde çalışmanızı engelleyen kişisel zorluklarla karşı karşıyasınız

 • Organizasyonel değişim geçirmekte olan kurumunuzda kendi rolünüzü ele almanız gerekiyor.

 • Kuruluşunuzu daha etkin bir şekilde yönetmek isteyen bir işletme sahibi/yöneticisisiniz.

 • Yöneticilik pozisyonunda yenisiniz.

“Toplum ve kurumlar üzerinde önemli bir etkiniz olmasını istiyorsanız, yapacağınız en akıllıca yatırım olabileceğiniz en iyi lider olmayı öğrenmektir. Ancak, öncelikle her birimizin içinde bir lider yaşadığına da inanmanız gerekir. Liderlik yapmayı öğrenmek, neye önem ve değer verdiğinizi keşfetmekle ilgilidir. Size neyin ilham verdiği ile ilgilidir. Size neyin güç verdiği ile ilgilidir. Sizi neyin cesaretlendirdiği ile ilgilidir. Kendinizle ilgili bu hususları keşfettiğiniz zaman, başkalarında da bu özellikleri ortaya çıkarmayı yönetmek için ne gerektiğini bileceksiniz.”

-"Liderlik Mücadelesi" kitabından, James M. Kouzes and Barry Z. Posner

Ne faydalar elde edebilirsiniz?

 • Kendinizi ve ekibinizi daha iyi motive etme.

 • İlişki kurma ve yönetme becerilerini geliştirme.

 • Belirsizlikleri daha iyi yönetme.

 • Daha iyi iletişim ve diyalog kurarak çatışmaları aşma.

 • Stresin azalması.

 • Zamanı kullanmakta ustalaşma.

 • Optimum iş ve özel yaşam dengenizi tesis etme.

Liderin Gündemine Yönelik Koçluk

Gündeminizdeki mesleki, kişisel veya işle ilgili konuları, zor ve karmaşık sorunları çözebilmeniz için size destek veririm. Koçluğa getirebileceğiniz bazı konulara örnekler:

 • Bireysel ve ekip performansını iyileştirmenin yollarını bulmak.

 • Motivasyon yaratmak ve çalışan bağlılığını sağlamak.

 • Delegasyon yapmak ve çalışana özerklik sağlamak.

 • Çatışmaları yönetmenin ve iletişimi iyileştirmenin yollarını keşfetmek.

 • Belirsizlikle çalışmak ve değişime liderlik etmek.

 • Organizasyonda her seviyede işbirliklerini geliştirmek.