top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıBahar Önderol

Delegasyon Astı Motive Eder mi?Delegasyon astı motive eder mi? Eğer angarya ve önemsiz gördüğünüz işleri astınıza veriyorsanız, bu tabii ki motive etmez. Aslına bakılırsa bu tür eylemler, delegasyon olarak da nitelendirilemez.


"Patronluk Paradigmasını Aşmak: Delegasyonun Gücü" başlıklı yazımda, delegasyonun liderin iş yükünü hafifletmek ve ekibin yeteneklerini geliştirmek açısından öneminden bahsetmiştim. Bu yazımda, etkili ve doğru şekilde yapılan delegasyonun çalışanların motivasyonuna olan olumlu etkisinden bahsetmek istiyorum.


Bir örnek üzerinden ilerleyelim. ABZ Tech adında bir IT start-up firmasını ele alalım. Firmanın CEO'su, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni bir yazılım projesi başlatmıştır ve bazı görevlerini kendisine bağlı bir yöneticisine devretme zamanı geldiğini fark eder. CEO’nun, delegasyon sırasında yöneticisini motive etmek için dikkat etmesi gereken 4 önemli unsur şudur:


  • Hedef Belirleme ve Katılım: CEO, projenin hedeflerini açıklar ve yöneticinin bu hedefleri nasıl gerçekleştirebileceklerine dair fikirlerini paylaşmasını teşvik eder. Bu, kişinin projeye duygusal olarak bağlanmasını sağlar.

  • Büyük Resmi Gösterme: CEO, projenin şirketin büyüme stratejisine nasıl katkı sağlayacağını net bir şekilde açıklar. Bu motivasyonu artırır, çünkü yöneticinin görevinin şirketin hedeflerine nasıl katkı sağladığını anlamasına ve işine daha fazla anlam katmasına yardımcı olur.

  • Özerklik ve Yetkilendirme: CEO, yöneticinin işlerini nasıl organize edeceğini ve ne zaman teslim edeceğini kendisinin belirlemesine izin verir. Böylece, yöneticisine işini yapması için özerklik sağlar ve aynı zamanda yeteneklerini ve yaratıcılığını ortaya koymasına da fırsat tanır.

  • Sürekli İletişim ve Destek: CEO, projenin her aşamasında yönetici ile düzenli olarak iletişim kurar ve onun sorularını yanıtlar. CEO'nun bu destekleyici yaklaşımı, yöneticinin kendisini değerli ve önemli hissetmesini sağlar.


Bu unsurları göz önünde bulundurarak, delegasyon sürecini hem verimliliği artırma aracı hem de çalışanların motive olmasını sağlama fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çalışanlarınızın daha fazla sorumluluk almasını ve işlerine daha fazla katkıda bulunmasını sağlayarak hem onların gelişimine katkıda bulunabilir hem de şirketinizin başarısını artırabilirsiniz.


Comments


bottom of page