top of page
Modern Design Office

KURUMSAL HİZMETLER

Günümüzün dinamik iş ortamında, yöneticilerin yalnızca yöneticiler olarak değil, aynı zamanda insanları birleştirebilen, onlara ilham verebilen ve başarıyı yönlendirebilen etkili liderler olarak öne çıkmaları çok önemlidir. Kuruluşlar, yöneticilerinden istisnai liderliği tanımlayan belirli özellikleri ve becerileri somutlaştırmasını bekler:

  • Amaçla liderlik etmek: Başkalarına güç kullanarak değil, yaptıkları işte bir anlam ve amaç duygusu aşılayarak, rehberlik etmek.

  • Kapsayıcılığı ve birliği teşvik etmek: Yaş, eğitim, geçmiş, cinsiyet, inançlar ve kökenlerdeki farklılıkları kullanmanın ortak bir amaca katkıda bulunabileceğini anlayarak farklı ekipleri yönetmek.

  • Başkalarını geliştirmek ve ilham vermek: Çalışma arkadaşlarının benzersiz güçlerini, değerlerini ve yaşam deneyimlerini anlamak için zaman ayırmak ve tam potansiyellerini ortaya çıkarmaları için onları desteklemek.

  • Güven ortamı geliştirmek: Üretkenliği, yaratıcılığı ve işbirliğini teşvik eden güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmak.

  • Anlamlı bağlantılar kurmak: Erişilebilir ve yaklaşılabilir olmak, etkili ilişki kurmayı kolaylaştıran bağlar oluşturmak.

Bu liderlik niteliklerinin herkeste var olma potansiyeline sahip olduğunu kabul eden kuruluşlar, yöneticilerinin liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak için eğitim ve rehberlik sağlar. Bununla birlikte, yalnızca mentorluk yoluyla paylaşılan eski bilgi ve deneyimlere güvenmek, geleceği şekillendiren genç profesyonelleri etkili bir şekilde yönetmek ve onlara ilham vermek için yetersizdir. Liderlik geliştirme programlarının geleneksel eğitimin ötesine geçmesi ve koçluğu kişisel ve profesyonel dönüşümü teşvik etmek için en etkili teknik olarak benimsemesi gerekir.

Liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve yöneticilerde etkili bir değişim sağlamak için tasarlanmış aşağıdaki koçluk programlarını sunuyorum:

"LEADAHEAD" GELİŞİM PROGRAMI

LeadAhead Gelişim Programında yöneticiler, liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkarlar. Bu dönüştürücü program sırasında, çeşitli eğitim araçları, koçluk modelleri ve tekniklerinin kullanımıyla, yöneticiler etkili iletişim, güven oluşturma, motive etme, geri bildirim verme, zaman yönetimi, delegasyon, çatışma yönetimi gibi konularda beceriler kazanırlar.  Koçluk oturumları arasındaki uygulama pratikleriyle öğrendiklerini içselleştirirler ve böylece davranış ve tutumlarında köklü bir değişim yaşarlar.

Program, her biri liderlik potansiyelinin farklı yönlerini keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanan üç farklı bölümden oluşur. Kurumunuz, programdan aşağıdaki konularda önemli faydalar elde edecektir:

  • Motivasyon ve çalışan bağlılığının artması.

  • Etkin iletişimin ve işbirliklerinin artması.

  • Performansı ve pozitifliği yüksek ekiplerin oluşması.

  • Yaratıcılığın ve inovasyonun artması.

  • Değişime uyumun artması.

Değer temelli liderler, çalışanlarıyla bağ kurar ve hayatta gelişmelerine yardımcı olur ve kuruluşları için üretkenliği, yaratıcılığı ve finansal getirileri artırır. Değerlere dayalı liderlik, her şeye çare olmayabilir, ancak kesinlikle başlamak için iyi bir yerdir. Değerlere dayalı olarak başarıyı yönetmek ve değerlendirmek, bir organizasyonda yüksek performanslı bir kültür inşa etmenin en iyi yoludur.

-Vilma Zydziunaite, Professor at Vytautas Magnus University

Bölüm 1: Değer Temelli Liderlik

Bu temel bölümde, yöneticiler diğerlerine ilham vermek ve onları güçlendirmek için temel değerlerini derinlemesine araştırırlar. Kişisel ve kurumsal değerlere dayalı liderlik ilkeleri geliştirmede onlara rehberlik ederiz. Yöneticiler, kurumsal değerleri yaşatarak, kurumda bağlılık, inanç, güven, heyecan, coşku ve mutluluğun oluşmasında etkili olurlar. Kişisel misyon ve vizyonlarını tanımlar, bağ kurma ve güven oluşturma becerilerini geliştirir, yetkilendirme ve etkili zaman yönetiminde ustalaşırlar.

Süre: Toplam 18 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 16 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

Hayat ciddi bir değişimdir. Katı ve esnek olmayanlar, değişim rüzgarları estiğinde genellikle kırılır, ancak söğüt ağacı gibi olanlar, yeni değişikliklere kolayca adapte olur.

Bölüm 2: Değişime Liderlik

Lider ortak vizyona ulaşma için yaratıcı gerilimin ortaya çıkmasını sağlayan, değişimi önceleyen ve itekleyen güçtür. Liderin görevi bu gerilimi yönetmek; bir başka deyişle, organizasyonu, karşı karşıya kaldığı durumu aşarak, bir üst boyuta çıkarma başarısını göstermektir. Gerçek liderler değişimi kucaklar ve kuruluşlarını dönüştürmede çok önemli bir rol oynar.

Bu bölümde yöneticiler, devam eden değişimi harekete geçirmek, bir öğrenme kültürünü teşvik etmek ve sürekli ilerleme ve iyileştirmeyi yönlendirmek için gereken becerileri geliştirirler. Odaklanılan temel konular arasında özyönetim, etkili iletişim kurma ve yönetme, motive etme, geri bildirim alma/verme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, duygusal dayanıklılık ve esneklik yer alır.

Süre: Toplam 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları,14 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

“İyi bir lider "çalışanlarının yetkinliğini ve bağlılığını geliştirir, böylece yönlendirme ve rehberlik için başkalarına bağımlı olmak yerine kendi kendilerini motive ederler."

- Paul Hersey, Davranışçı Bilim Adamı, Girişimci

Bölüm 3: Liderlikte Ustalığa Geçiş

“LeadAhead” Koçluk Programı’nın bu son bölümünde yöneticiler, çeşitli liderlik becerilerini ve güçlü yanlarını etkin bir şekilde kullanmaya başlar. Liderlik yetkinliklerini oldukları kişiyle bütünleştirmeye başladıkları hissini verecek şekilde, kendi kişisel tarzlarını, güçlü yanlarını ve sezgilerini liderliklerine getirmeye başlarlar. Odaklandığımız, liderlik tarzları, müzakere ve ikna, çatışma yönetimi, yaratıcı özün keşfi, zihinsel, duygusal ve ruhsal zekanın kullanımı gibi konular aracılığıyla liderlik yetkinliklerinde yeni zirvelere ulaşırlar.

Süre: Toplam 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 14 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

“Her şey çalışan bağlılığına dayanıyor. Her şey, her ekip üyesinin sahiplenme ve sorumluluk hissetmesine yol açan liderliğe dayanıyor. Bir ekipten bir görevi tamamlamasını isteyebilirsiniz, ama mükemmelliği talep edemezsiniz.”

-Mike Abrashoff, USS Benfold Komutanı

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN ETKİN LİDERLİK PROGRAMI

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, çalışan katılımı ve bağlılığı (engagement) herhangi bir kuruluşun başarısı için hayati önem taşımaktadır. Ancak araştırmalar, maaş artışları, ikramiyeler ve terfiler gibi harici ödüllerin tek başına sürdürülebilir çalışan bağlılığını teşvik etmede yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu alanda gerçekten iyi olan kuruluşlar, çalışanlara içsel ödüller sağlamanın ve iç motivasyonu artırmanın önemini anlamaktadır.

Etkili liderler, çalışanların işlerinden içsel ödüller elde edebilecekleri bir ortam yaratmada çok önemli bir rol oynar. Onlar, öz-yönetim, olumlu etkileme, aktif dinleme ve iç motivasyonu besleyen bir ortamı kolaylaştırmayı kapsayan tutum ve becerilere sahiptirler.

Çalışan Bağlılığı için Etkili Liderlik Programı, liderleri bu temel becerileri geliştirmede desteklemek için geliştirildi. Bu program sırasında liderler, kendi içsel ödüllerini keşfetmeye başlayarak dönüştürücü bir yolculuğa çıkarlar. Bu öz-farkındalığı geliştirerek, ekip üyeleri içindeki içsel motivasyonları tanımak ve beslemek için daha donanımlı hale gelirler. Programın sonraki aşamalarında liderler, çalışanların kendi kendini yönetmesi ve iç motivasyonu geliştirmesi için temel oluşturan belirli liderlik eylemlerini belirler ve uygular. 

Süre: Program, 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 18 hafta içinde tamamlanır. 

İçimizdeki güç merkezini bulmanın uzun vadede insanlığa yapabileceğimiz en iyi katkı olacağını belirtebiliriz.... Toplumumuzun ihtiyacı olan, dahiler ve süper kahramanlar değil, var olabilen, yani kendi içlerinde bir güç merkezine sahip olan insanlardır. 
                                                                                                               -Rollo May, Kendini Arayan İnsan (1953)

BİREYSEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Deneyimli bir yönetici koçu olarak, yöneticilere liderlik yeteneklerini yükseltecek ve organizasyonlarında anlamlı bir etki yaratacak dönüştürücü bir süreçte rehberlik sağlamayı amaçlıyorum. Bire bir koçluk seanslarımızda, yalnızca bireysel gelişimlerini değil, aynı zamanda kurum kültürü ve çeşitli sistemlerle etkileşimleri dahil olmak üzere, daha geniş kurumsal bağlamı da dikkate alan bütüncül bir yaklaşım kullanıyorum. Bu dinamikleri derinlemesine inceleyerek yeni içgörüler ortaya çıkarıyoruz, sınırlayıcı inançlara meydan okuyoruz ve kişisel ve profesyonel hedefleriyle uyumlu stratejiler geliştiriyoruz.

Bireysel Yönetici Koçluğumuzun süresi, onların özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillendirilir. Birlikte, kapsamlı ve etkili bir koçluk deneyimi sağlamak için arzu edilen sonuçlara ulaşmak için ideal zaman dilimini belirliyoruz.

Bireysel yönetici koçluğuna yatırım yapmak, gerçek liderlik potansiyellerinin kilidini açmak için güçlü bir adımdır. Yöneticiler, bu dönüştürücü yolculuğa çıkarak, karmaşık zorlukların üstesinden gelmek, ekiplerine ilham vermek ve kurumsal başarıya yön vermek için gereken güveni, içgörüleri ve becerileri kazanıyorlar.

Liderlik Gelisim Programı
Calisan Bagliligi
Bireysel Yonetici Koclugu

"Birçok yenilgiyle karşılaşabilirsiniz, ancak siz yenik düşmemelisiniz. Aslında, yenilgilerle karşılaşmak gerekli olabilir, böylece kim olduğunuzu, nereden yükselebileceğinizi, bundan nasıl çıkabileceğinizi öğrenebilirsiniz."                                                                                                                                       - Maya Angelou, Yazar ve Şair

Outplacement

YENİ KARİYERE GEÇİŞ (OUTPLACEMENT)

İş dünyasının dinamik yapısında, organizasyonel değişiklikler kaçınılmazdır ve bazen organizasyonların işgücünde azaltmaya gitmelerini gerektirebilir. Bu geçişi sorumlu bir şekilde yönetmek ve kariyer geçiş hizmetleri sunmak, sadece ayrılan çalışanlara destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda işverenin markasını da koruyan stratejik bir harekettir.

Deneyimli bir kariyer koçu olarak, çalışanlarınızın organizasyonel değişiklikler sırasında sorunsuz bir süreç geçirmelerini sağlamak için kapsamlı bir kariyer geçiş hizmeti sunuyorum. Onlarla yakın çalışarak, transfer edilebilir becerilerini belirleme, yeni kariyer yollarını keşfetme ve gerçekçi hedefler belirleme konularında koçluk desteği sağlıyorum. Bu süreç boyunca odak noktam, zorlukların üstesinden gelmeleri için onları güçlendirmektir.

İş bulma sürecinin çeşitli yönlerinde destek sağlamaktayım. Desteğim, etkileyici özgeçmişler oluşturmak ve mülakatlara hazırlanmaktan, kişinin fark yaratabileceği doğru iş pozisyonlarının bulunmasına, etkili bir şekilde ağ kurmaya ve hatta yeni bir pozisyonu güvence altına aldıktan sonra ‘onboarding’ rehberliğine kadar, kritik öneme sahip tüm yönleri kapsar. Ayrıca bireylerin kariyer hedefleriyle uyumlu, potansiyel işverenleri çeken bir kişisel marka oluşturmalarına yardımcı olurum. Birlikte, zorlu bir dönemi kişisel ve profesyonel büyüme fırsatına dönüştürürüz.

bottom of page