home-img-3000.jpg

"Koçluk Alanlar, koçluk sırasında yeni bir içgörü deneyimlediklerinde, sanki yeni bir görme biçimine bir kapı açılmış gibi hissederler."

-Dr. Marcia Reynolds

KOÇLUK HİZMETLERİ

Pek çok guru, insanların doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bütün olduğunu söylemiş olsa da, bu kavram ilk olarak psikolog Alfred Adler tarafından ortaya atılmıştır. O normal insanların ilerlemesine yardımcı olmak için kişinin psikolojik geçmişinin derinliklerine inmemiz gerekmediğini düşündü. Adler'in dediği gibi, "kendimizi durumlara verdiğimiz anlamlarla belirlersek, anlamı değiştirmek veya genişletmek, kendimizi ve eylemlerimizi tanımlamak için yeni olanaklar ortaya çıkarır." Adler'in bu bakış açısı, birçok modern terapiyi doğurdu. Terapi aramayan ancak kararlarından veya eylemlerinden emin olmadıklarında, kendi düşünme yollarını keşfetmekten fayda sağlayacaklarını bilen insanlar için koçluk boşluğu doldurur.

Bana göre koçluk; kişinin konusunu tüm yönleri ile detaylı ve derin düşünmesini, kişisel değerlerinin farkında olarak bilinçli seçimler yapmasını, farklı perspektiflerden bakarak sorunlarını çözmek konusunda yeni olanaklar görmesini, hedefine doğru ilerlemesini ve istediği davranışsal  değişimi gerçekleştirmesini teşvik eden ve destekleyen, koç ile koçluk alan kişi arasındaki süreli bir ortaklık ilişkisidir. Koçluğumda, kişinin bakış açılarını sınırlayan düşünce ve inançları sorgulamasını ve böylece hedeflerine ulaşmak için ileriye dönük yeni bir yol görmesine destek olurum. 

 

Yöneticinin potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kişiselleştirilmiş bir dönüşüm yolculuğu ile benzersiz liderlik yeteneklerinden yararlanmasına destek olan bireysel koçluk hizmeti.

Kişilerin değerleriyle bağ kurarak, sevdikleri işi keşfetmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmek için bir kariyer tasarlamalarına, tatmin edici bir kariyer hayatına sahip olmalarına destek olan bireysel ve grup koçluk hizmetleri.

Kurumların çalışan bağlılığını ve performansını en üst düzeye çıkarmasını destekleyecek, liderlik becerilerini geliştirmeleri için yöneticilerine yönelik bireysel ve grup koçluğu programları.

Yeni koçların uygulamaları üzerinde derinlemesine düşünmelerini kolaylaştırarak ve mesleki öğrenme ve gelişimi hızlandırarak, daha iyi bir koç olmalarına yardımcı olan süpervizyon hizmeti.

Koçluk Alanların Görüşleri

home-img.jpg
BO_16.jpg

Murat Ege

Kurucu Genel Müdür, Egemsoft

Koçluk çalışmasına, bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak adına başladım. Herhangi bir beklentim olmayan bu çalışma sonunda önemli kazanımlar elde ettim. Kendimi daha iyi tanıdım, yaptığım işe, kendime güvenim arttı, geleceğe daha umutlu bakmaya başladım. Bahar çok iyi dinleyici vasfı ile, söymediklerimi bile duydu, doğru sorular ile düşüncelerimi yönlendirdi. Gerektiğinde içinde bulunduğumuz zamana uzaktan bakarak, bugün sorun olarak gördüğüm hususların kolayca yönetebilir olduğunu görmemi sağladı. Doğru teknikleri kendi birikimi ile harmanlayarak, tüm dikkatını size vererek işini çok başarılı yapan bir koç tanıdım.

PAYLAŞIM İÇİN