home-img.jpg

"Koçluk Alanlar, koçluk sırasında yeni bir içgörü deneyimlediklerinde, sanki yeni bir görme biçimine bir kapı açılmış gibi hissederler."

Dr Marcia Reynolds

KOÇLUK HİZMETLERİ

Pek çok guru, insanların doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bütün olduğunu söylemiş olsa da, bu kavram ilk olarak psikolog Alfred Adler tarafından ortaya atılmıştır. O normal insanların ilerlemesine yardımcı olmak için kişinin psikolojik geçmişinin derinliklerine inmemiz gerekmediğini düşündü. Adler'in dediği gibi, "kendimizi durumlara verdiğimiz anlamlarla belirlersek, anlamı değiştirmek veya genişletmek, kendimizi ve eylemlerimizi tanımlamak için yeni olanaklar ortaya çıkarır." Adler'in bu bakış açısı, birçok modern terapiyi doğurdu. Terapi aramayan ancak kararlarından veya eylemlerinden emin olmadıklarında, kendi düşünme yollarını keşfetmekten fayda sağlayacaklarını bilen insanlar için koçluk boşluğu doldurur.

Bana göre koçluk; kişinin konusunu tüm yönleri ile detaylı ve derin düşünmesini, kişisel değerlerinin farkında olarak bilinçli seçimler yapmasını, farklı perspektiflerden bakarak sorunlarını çözmek konusunda yeni olanaklar görmesini, hedefine doğru ilerlemesini ve istediği davranışsal  değişimi gerçekleştirmesini teşvik eden ve destekleyen, koç ile koçluk alan kişi arasındaki süreli bir ortaklık ilişkisidir. Koçluğun amacı, kişinin bakış açılarını sınırlayan düşünce ve inançları sorgulamasını ve böylece hedeflerine ulaşmak için ileriye dönük yeni bir yol görmesini sağlamaktır. Bunu yaparken koç, psikoloji biliminin sağlıklı insan modelini esas alan koçluk model ve araçlarını kullanır.

Koçluk, iç-görünün ve anlayışın artmasına, öz-bilgiye ve kişiliğin gelişmesine yani sinerjinin, bütünselliğin ve içsel tutarlılığın artmasına katkıda bulunur.

YÖNETİCİ LİDERLİK

KOÇLUĞU

Mühendislikteki başarınızı liderliğinize taşımak mı istiyorsunuz?


Yöneticilerin, güçlü ve güçlendiren bir lider olmalarını sağlayan liderlik gelişim koçluğu!

BÖ-YeşimSaraçer_50.jpg

Sevdiğiniz bir işe ve tatmin edici bir kariyere mi sahip olmak istiyorsunuz?

 

Kariyer yaşamınızı tasarlamanızı sağlayan “tasarımsal düşünce” yaklaşımı ile kariyer gelişimi koçluğu!

KARİYER

KOÇLUĞU

 

Kurumlar için Koçluk Servisleri

Liderlik kriterleri zaman içerisinde değişen dünya ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleniyor. Covid 19 pandemisinden sonra liderlerde aranan tutum ve becerilere yenileri eklendi. Bu tutum ve becerilerin hızla geliştirilmesi için en uygun yol firmanın liderlerine koçluk programları ile destek olmasıdır.

Liderlik gelişim programları kapsamında kurumlarla çalışırken, kurum kültürünü ve liderin içinde bulunduğu tüm diğer sistemlerle olan ilişkilerini de odağıma alıyorum. Böylece, organizasyonlara performanslarını en yüksek seviyeye çıkaracak daha etkili bir liderlik oluşturmasında verimli ve etkin bir destek sağlıyorum. 

Kurumlara liderlik gelişimi konusunda destek olduğum bazı alanlar:

 • İç uyum ve duygusal zeka becerilerini geliştirme.

 • Yüksek iletişim becerileri ve insanlarla bağ kurabilme.

 • Ekiplere ilham verme ve motive etme yeteneği

 • Etkin işbirlikleri kurabilme.

 • Belirsizlik ortamda karar verebilme.

 • Öz-disiplin edinme.

 • Ölçülü riskler alabilme.

 • Yeni role adaptasyon

 • Değişime liderlik etme.

Araştırmalar, liderlerin kuruluşlarının “hava durumu” üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Liderlerine koçluk desteği sağlayan kurum, organizasyonda gözle görülür bir dalgalanma etkisi yaratır.

Liderlerinin gelişimini koçluk ile destekleyen kurumların elde edeceği sonuçlara örnekler

 • Dinleyen liderlerle olumlu iklimin kurum içinde oluşması.

 • İşbirlikçi bir kültürün oluşması.

 • Çalışanların daha yaratıcı olmaları ve işlerini daha iyi yapmaları.

 • Değişime direnç azalır, çeviklik ve esneklik yaygınlaşır.

 • Bireysel, takım ve organizasyon performansının artması.

 • Verimliliği ve pozitifliği yüksek “Yıldız Takımların” oluşması.

 • Bağlılık skorunun önemli bir oranda artması.

 • Personel kaybının önemli bir oranda azalması.