top of page
home-img-3000.jpg

"Koçluk Alanlar, koçluk sırasında yeni bir içgörü deneyimlediklerinde, sanki yeni bir görme biçimine bir kapı açılmış gibi hissederler."

-Dr. Marcia Reynolds

KOÇLUK HİZMETLERİ

Pek çok guru, insanların doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bütün olduğunu söylemiş olsa da, bu kavram ilk olarak psikolog Alfred Adler tarafından ortaya atılmıştır. O normal insanların ilerlemesine yardımcı olmak için kişinin psikolojik geçmişinin derinliklerine inmemiz gerekmediğini düşündü. Adler'in dediği gibi, "kendimizi durumlara verdiğimiz anlamlarla belirlersek, anlamı değiştirmek veya genişletmek, kendimizi ve eylemlerimizi tanımlamak için yeni olanaklar ortaya çıkarır." Adler'in bu bakış açısı, birçok modern terapiyi doğurdu. Terapi aramayan ancak kararlarından veya eylemlerinden emin olmadıklarında, kendi düşünme yollarını keşfetmekten fayda sağlayacaklarını bilen insanlar için koçluk boşluğu doldurmaktadır.

Bana göre koçluk; kişinin konusunu tüm yönleri ile detaylı ve derin düşünmesini, kişisel değerlerinin farkında olarak bilinçli seçimler yapmasını, farklı perspektiflerden bakarak sorunlarını çözmek konusunda yeni olanaklar görmesini, hedefine doğru ilerlemesini ve istediği davranışsal  değişimi gerçekleştirmesini teşvik eden ve destekleyen, koç ile koçluk alan kişi arasındaki süreli bir ortaklık ilişkisidir. Koçluğumda, kişinin bakış açılarını sınırlayan düşünce ve inançları sorgulamasına ve böylece hedeflerine ulaşmak için ileriye dönük yeni bir yol görmesine ve eyleme geçmesine destek olurum. 

Teknoloji sektöründeki yöneticiler için güçlü bir liderlik varlığı geliştirmelerini, etkili ilişkiler kurmalarını ve olağanüstü sonuçlar elde etmelerini sağlayan koçluk programları.

Kariyerinde kendini sıkışmış hisseden profesyoneller için, ilerlemelerinin önündeki engelleri aşmalarını sağlamak üzere tasarlanmış koçluk programları.

Çalışan bağlılığının ve organizasyon performansının artmasını destekleyecek, yöneticiler için bireysel ve grup koçluğu programları.

Meslekte yeni olan koçların mesleki öğrenme ve gelişimlerine destek olmak için süpervizyon ve mentorluk hizmetleri.

Koçluk Alanların Görüşleri

home-img.jpg
Melis Ezgi Engin foto.jpg

Melis Engin, Almanya

Bahar'la bu koçluk yolculuğuna çıktığım andan itibaren, gelişimime sarsılmaz bir bağlılıkla adandı. Görüşmelerimiz boyunca, düşüncelerimin labirentinde ustalıkla beni yönlendirerek kendi zihnimin daha iyi çözülmesine ve anlaşılmasına yardımcı oldu. Güçlü yönlerimi belirleme ve motivasyonumu ateşleme yeteneği gerçekten dönüştürücüydü.

Bahar'ı gerçekten farklı kılan şey, profesyonellik ve yaklaşılabilirliğin olağanüstü karışımını size sunmasıdır. O sadece bir koç değil; içgörülerinin uzmanlığıyla desteklendiğini bilerek rahatlıkla güvenebileceğiniz bir arkadaştır. Yolun her adımında değerli rehberlik sağlayacağını bildiğimden, düşüncelerimi ve endişelerimi onunla paylaşırken inanılmaz derecede rahat hissettim. Hayatım ve kariyerim üzerinde yarattığı olumlu etki için ona minnettarım.

the-forbetter-institute-top-10-coaches-l
bottom of page