top of page

"Gerçek bir keşif yolculuğu yeni yerler aramak değil, yeni gözlerle bakmaktır."

-Marcel Proust, Yazar

KOÇLUK SÜRECİ

Koçluk süreci, kişinin istediği sonuçları elde etmesi için değişime olanak sağlamak üzere tasarlanır.

Kişi, koçluk süreci içinde bir eylem-düşünme-öğrenme döngüsünde deneyimleyeme yoluyla değişir. Bu değişim istenilen sonucun elde edilmesini sağlar. Değişim süreci, kişiye ve hedeflerine bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, bireysel koçluk görüşmeleri için kişiye özel üç ile altı ay arasında değişen bir koçluk planı oluşturulur. Periyodik yapılan ara görüşmelerle, süreci birlikte değerlendirir ve koçluk planında gerekirse revizyon yaparız. Görüşmeler arasında bakış açınızı genişletmesi, düşünce ve eylemlerinizi desteklemesi için ilgili makaleler, modeller, podcast’ler ve video’lar gibi ek kaynaklar sağlayabilirim. Sürekli öğrenmeyi ve büyümeyi sağlayacak sorular için görüşmeler arasında benimle her zaman temas kurabilirsiniz. 

Sürecin ilk görüşmesini mümkünse yüz yüze yaparız. Bu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürer. Sonraki görüşmeler 1 saat sürer ve yüz yüze veya çevrim-içi yapılabilir.

Her bir koçluk programı için sürece ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Yönetici Koçluğu Süreci                 

Liderlik Programı Süreci

Kariyer Koçluğu Süreci

Koç olarak sorumluluklarım:

 • Her zaman Koçluk Alan’ın hayatı olumlu yönde gelişsin diye, yüksek düzeyde bir profesyonellikle çalışmak.

 • Koçluk Alan’ı, kendi yanıtlarını bulmasına, kendi çözümlerini ve stratejilerini üretmesine teşvik etmek.

 • Koçluk görüşmesi sürecini Koçluk Alan’a en fazla fayda getirecek şekilde yönetmek.

 • Koşulsuz olarak yapıcı olmak.

 • Cesur ve açık sözlü olmak.

En iyi sonuçları almak için;

 • Aktif bir katılımcı olun.

 • Açık olun ve dürüstçe yanıtlar verin.

 • Bilinmeyenleri keşfetmeye istekli olun.

 • Oturumlar arasındaki eylem taahhütlerinizi yerine getirin.

 • Bir görüşmeden sonra ve bir sonraki görüşmeden hemen önce koçluk konuşması hakkında düşünmek için zaman ayırın.

Gizlilik:

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Etik ve Standartlar Rehberine riayet ediyorum. Koç ve Koçluk Alan olarak birlikte yaptığımız görüşmeler tamamen gizlidir. Çalıştığınız kurum çalışmayı finanse etmiş olsa dahi, koçluk çalışmamızın içeriği ve esası kimseyle paylaşılmayacak, sizin ve kurumunuz hakkındaki her türlü bilgi gizli tutulacaktır.

Liderlik, lider için bir ayrıcalık kaynağı değil, ekip için bir kaynaktır.

- Robert Hogan, Psikolog, Hogan Assessment Systems’in kurucusu

Yönetici koc sureci

Yönetici Koçluğu Süreci

Süreç tipik olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

 • Açılış Görüşmesi: Bu görüşmenin birincil amacı, beklentileriniz ve koçluk ilişkisinden istediklerinizi baz alarak işbirliğimizi düzenlemek ve kendinize dair farkındalığınızı, değerlerinizin keşfi yoluyla artırmaktır. Keşif görüşmesi olarak da adlandırılan bu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürer. Özgün özellikleriniz ve var olan liderlik  becerilerinizi keşfetmeniz için ayrıca bazı testlerden yararlanabiliriz.

 • Koçluk Görüşmeleri: Bu görüşmelerde, koçluk süreci için belirlediğiniz amaca nasıl ulaşacağınıza odaklanırız. Bu gündeminizde olan zorlukları gözden geçirmeyi de kapsar. Öncelikle bir önceki görüşmede karar verdiğiniz eylem planına ilişkin deneyimlerinizi paylaşırsınız. Sonra da gündeminizdeki konuya odaklanırız.

 • Gözden Geçirme Görüşmeleri: Koçluk süreci içinde, belirli  aralıklarla ilerlemeyi gözden geçirir ve koçluk amacınıza göre nerede olduğunuzu belirleriz. Amacınıza ulaşmış iseniz koçluk sürecini sonlandırabiliriz veya belirleyeceğiniz yeni bir amaç için koçluk sürecine devam edebiliriz.

 • Kapanış Görüşmesi: Koçluk sürecinin son görüşmesinde, sürecin size yönelik faydaları ve elde ettiğiniz sonuçların size ve yaşamınıza etkisini değerlendirirsiniz. Koçluk amacınızı gerçekleştirme açısından nerede olduğunuzu ve bundan sonra öğrenme ve gelişme yolunda nasıl ilerleyeceğinizi konuşuruz. 

 

Bu koçluk çalıştığınız firmanın sponsorluğunda gerçekleşiyorsa, son görüşmeye ve gözden geçirme toplantılarına kurumdan ilgili kişiler de (yöneticiniz, sponsorunuz, İK yöneticisi) katılabilir.

Liderlik Süreci

Liderlik Programı Süreci

Liderlik programları süreci tipik olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Analiz: Bu aşamada, IK yöneticileri, sponsor ve üst düzey yöneticilerle görüşülerek, organizasyon, kurum kültürü ve liderlik prensipleri hakkında bilgi alınır ve programın başarı hedefleri belirlenir. Varsa, 360 derece geribildirim, Liderlik Olgunluk Çerçevesi (LMF),  Liderlik Çemberi Profili gibi değerlendirme raporları incelenir. Daha sonra, programa katılacak yöneticilerle bire-bir görüşmeler yapılarak, beklentileri alınır.

 • Açılış Toplantısı: Yönetim ile programın amacı netleştirilir. Daha sonra, analiz aşamasında toplanan bilgiler ve kararlaştırılan amaç doğrultusunda programda gerekli revizyonlar yapılır. Sonrasında, liderlere programın tanıtıldığı bir açılış görüşmesi yapılır.

 • Grup Koçluğu Görüşmeleri: Program, çeşitli koçluk model ve tekniklerinin uygulandığı grup koçluk çalışmaları olarak yürütülür. İlk grup koçluğu çalışması 3 saat, sonrakiler 1.5 saat sürer. Haftada bir veya iki haftada bir gerçekleşir. Katılımcılar, grup koçluk çalışmalarında öğrendiklerini, iki grup çalışması arasındaki uyguladıkları pratikler ile içselleştirirler.

 • Pekiştirme Görüşmeleri: Her biri 1,5 saat süren pekiştirme görüşmeleri, bir önceki grup koçluğu görüşmesinde ele alınmış olan ilgili liderlik becerisine ilişkin uygulama deneyimlerinin katılımcılar tarafından paylaşıldığı görüşmelerdir. Katılımcılar uygulamada varsa yaşadıkları zorlukları dile getirirler. Bu zorlukların aşılmasına yönelik, katılımcılar birbirlerine koçluk yoluyla destek olur.

 • Değerlendirme Görüşmeleri: Programın her bölümünün sonunda, ilerlemeyi gözden geçirir ve katılımcıların beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını değerlendiririz.  Bu görüşmelere, yönetimden ilgili kişiler de (katılımcıların yöneticileri, sponsor ve İK yöneticisi) katılır ve gözlemlerini paylaşırlar.

 • Kapanış Toplantısı: Bu toplantıda, program genel olarak amacına ulaşması açısından değerlendirilir. Liderlerin kendilerindeki değişimin ve bunun kendi ekiplerindeki ve organizasyondaki etkilerinin ne olduğu paylaşılır ve kutlama yapılır. Son olarak, katılımcıların liderlik gelişiminde, bundan sonra izleyebilecekleri yollar hakkında konuşulur.

Kariyer süreç

“Ne ben – ne başka hiç kimse - senin için o yolda gidebilir; kendin için o yolda gitmeyi öğrenmelisin."

- Walt Whitman, Şair

Kariyer Koçluğu Süreci

Kariyer koçluk süreci, tipik olarak 6 ila 10 koçluk görüşmesinden oluşur ve aşağıdaki adımları içerir. 

 

 • Potansiyelin keşfi: Potansiyelinizi ve içsel eğilimlerinizi keşfetmenize yönelik koçluk görüşmesi yaparız. Bunun için ayrıca bazı testlerden yararlanabiliriz.

 • Seçeneklerin oluşturulması: Potansiyelinizi ortaya koymanıza olanak veren iş seçeneklerini bulmak üzere beyin fırtınası yaparız.

 • Karar verme: Önceki görüşmelerde ortaya çıkan seçeneklerinizi değerlendirmeniz ve sonrasında seçim yapmanız için koçluk görüşmeleri gerçekleştiririz. 

 • Kariyer Yolu Planlama: Sizi kariyer hedefinize götürecek en uygun yolu tasarlamanız ve eylem planlarınızı hazırlamanız için koçluk görüşmeleri yaparız. 

 • Eyleme Geçme: İstediğiniz kariyeri yaratmak üzere harekete geçmenizi önleyecek engelleri aşmanız için görüşme yaparız.

 • Kapanış: Bu son görüşmemizde, kariyer gelişiminize nasıl devam edeceğinizi ve kariyerinizi yönetmeye ilişkin kazandığınız becerileri konuşuruz. 

the-forbetter-institute-top-10-coaches-l
bottom of page